Kateřina Humplíková

Diplomová práce

Od emigrace k imigraci: Měnící se tvář Jižní Koreje

From emigration to immigration: the case of South Korea
Anotace:
Práce se věnuje problematice migračních toků Jižní Koreje na pozadí jihokorejského ekonomického boomu. Autorka postihuje vztahy mezi ekonomickým rozvojem a charakterem mezinárodní migrace v Jižní Koreji. V práci představuje příčiny a důsledky ekonomického rozvoje, včetně společenských a demografických aspektů, stejně jako vývoj mezinárodních migračních toků. Nejdříve představuje vývoj a charakter emigrace …více
Abstract:
The thesis focuses on the migration flows of South Korea in the context of South Korean economic boom. The author analyses the relations between economic development and the nature of international migration flows of South Korea. The thesis presents the causes and consequences of economic development, including the social and demographic aspects, as well as the development of migration flows. At first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34572