Kateřina Humplíková

Master's thesis

Od emigrace k imigraci: Měnící se tvář Jižní Koreje

From emigration to immigration: the case of South Korea
Abstract:
Práce se věnuje problematice migračních toků Jižní Koreje na pozadí jihokorejského ekonomického boomu. Autorka postihuje vztahy mezi ekonomickým rozvojem a charakterem mezinárodní migrace v Jižní Koreji. V práci představuje příčiny a důsledky ekonomického rozvoje, včetně společenských a demografických aspektů, stejně jako vývoj mezinárodních migračních toků. Nejdříve představuje vývoj a charakter emigrace …more
Abstract:
The thesis focuses on the migration flows of South Korea in the context of South Korean economic boom. The author analyses the relations between economic development and the nature of international migration flows of South Korea. The thesis presents the causes and consequences of economic development, including the social and demographic aspects, as well as the development of migration flows. At first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: Radka Druláková
  • Reader: Vladimíra Knotková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34572