Ing. Jan Tobolka

Bakalářská práce

Testování obchodního systému na základě technické analýzy

Testing the trading system based on technical analysis
Anotace:
Obchodování na finančních trzích nemá v České Republice příliš dlouhou tradici. Hlavním smyslem této práce je představení přístupů k obchodování, především představení technické analýzy a jejích principů, konstrukce obchodního systému, stanovení pravidel money-managementu a samotné testování systému v podmínkách reálného trhu.
Abstract:
Trading on financial markets has not a long tradition in the Czech Republic. The main purpose of my work is the introduction to approaches of trading, primarily introduction to principles of Technical analysis, principles of money-management, construction of trading system and testing the system in the conditions of real market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Vataha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní