Bc. Andrea SALÁKOVÁ

Bakalářská práce

Balancování na hraně: Guerilla marketing, buzzmarketing, virální marketing

Balancing on the edge: Guerilla marketing, buzzmarketing, viral marketing
Anotace:
Tato práce pojednává o nových marketingových trendech {--} zejména pak guerilla marketingu, buzzmarketingu a virálním marketingu a jejich obecném vnímání v českém prostředí. Cílem mé práce je prokázat, že tyto marketingové formy balancují na hraně a jsou viděny spíše v negativním světle. V teoretické části mé bakalářské práce se zabývám oblastí marketingových komunikací a rozvojem nových marketingových …více
Abstract:
This work is dealing with a new marketing trends {--} guerilla marketing, buzzmarketing and viral marketing and researches sensations of this marketing forms in Czech republic generally. Object of my work is demonstration of balancing choosen marketing trends on the edge. The theoretical part describes marketing communications and a development of new marketing trends generally. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10532

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALÁKOVÁ, Andrea. Balancování na hraně: Guerilla marketing, buzzmarketing, virální marketing. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.