Bc. Simona Plevová

Diplomová práce

Dlouhodobý majetek z pohledu Českých účetních standardů a IFRS

Fixed assets from the perspective of Czech Accounting Standards and IFRS
Abstract:
The aim of this diploma thesis „Fixed asset from the perspective of Czech Accounting Standards and IFRS‟ is to define fixed asset reported according to Czech legislation and International accounting standards, highlight main differences between these two ways of reporting and transfer fixed asset of specific company reporting under Czech standards to reporting under IFRS. The thesis consists of theoretical …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce na tému „Dlouhodobý majetek z pohledu českých učetních standardů a IFRS‟ je definovať dlhodobý majetok vykazovaný v súlade s českou legislatívou a Medzinárodnými účtovnými štandardami, poukázať na hlavné rozdiely medzi týmito dvoma spôsobmi vykazovania a praktický prevod dlhodobého majetku konkrétnej spoločnosti spôsobmi vykazovania a praktický prevod dlhodobého majetku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta