Andrea OUDESOVÁ

Bakalářská práce

Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci

Event marketing - suggestion for improvement of a selected event
Anotace:
Cílem bakalářské práce je definovat pojmy "event" a "event marketing" v rámci marketingového mixu a následně aplikovat toto teoretické vymezení na konkrétní událost "Prokopská pouť". Dílčím cílem je poukázat na možnosti vylepšení dané události, které jsou vyhodnoceny na základě dotazníkového šetření. Bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to define concepts of an event and event marketing within the frame of marketing mix and apply these definitions to specific event "Prokopská pouť". Secondary target is to show the possibilities of the event's improvement obtained on the basis of the survey. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OUDESOVÁ, Andrea. Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci. Cheb, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností