Petr Diviš

Diplomová práce

Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje

The development of risk free rate in economic context
Anotace:
Téma této diplomové práce se zabývá vývojem bezrizikové úrokové míry v kontextu ekonomického vývoje. Cílem tohoto tématu je zejména zjištění vývoje bezrizikové úrokové míry na příkladu jednotlivých realitních trhů. Jinými slovy řečeno, diplomová práce se bude snažit najít spojitost mezi vývojem jednotlivých realitních trhů prostřednictvím jejich výnosnosti vzhledem k dlouhodobému vývoji bezrizikové …více
Abstract:
This diploma thesis handles with risk free rate development in economic context. The aim of this diploma thesis is based particularly on the analysis of development risk free rate on chosen real estate markets. Other words spoken, the diploma thesis tries to discover connection between real estate markets through their yields and longterm risk free rate development. For better explicitness I have chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Stanislav Šaroch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71098