Lucie Leipertová

Diplomová práce

Regulace léčivých přípravků se zaměřením na alternativní medicínu

Regulation of medicinal products with a focus on alternative medicine
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem regulace léčivých přípravků v České republice se zaměřením na alternativní medicínu. Práce je rozvržena do 5 kapitol. První kapitola definuje léčivý přípravek z právního pohledu a poskytuje ucelený přehled o tom, co léčivým přípravkem je a co není, zejména pomocí komparace s dalšími výrobky se zdravotními účinky. Druhá kapitola je zaměřena na regulaci alternativní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of regulation of medicinal products in the Czech Republic with a focus on alternative medicine. The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter defines the medicinal product from a legal point of view and provides a comprehensive overview of what the medicinal product is and what is not, in particular by comparing it with other products with the impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Vavrečka
  • Oponent: Nicole Grmelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72931

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo