Theses 

Fundraising přes nová média a sociální sítě – Markéta SÝKOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru

Markéta SÝKOROVÁ

Bakalářská práce

Fundraising přes nová média a sociální sítě

Fundraising through new media and social networks

Anotace: Cílem práce je v teoretické rovině vymezit možnosti pro získávání finanční i nefinanční podpory pro činnosti neziskových organizací skrze nová média, poukázat na maximum možností, které moderní doba nabízí. V rámci výzkumné části práce bude zpracováno využívání možností nových médií pro fundraisingové aktivity různých organizací, a to pomoci kvalitativního výzkumu.

Abstract: The aim of the thesis is to define a theoretical possibilities for obtaining financial and other support for the activities of non-profit organizations through a new media, to highlight the maximum possibilities in this time. The research part of the thesis will be processed by new media for fundraising activities of various organizations, and by qualitative research.

Klíčová slova: Fundraising, internet, on-line, sociální síť, web, nová média

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34238 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Markéta. Fundraising přes nová média a sociální sítě. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz