Aneta KOPCOVÁ

Bakalářská práce

Krajinný pokryv a jeho vývoj v katastrálním území Ropice a Rakovec v polovině 19. století a na počátku 21. století

Land cover and its development in the cadastral area Ropice and Rakovec in the mid 19th century and the early 21st century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj krajinného pokryvu v katastrálním území Ropice a Rakovec v letech 1836 a 2014. Ke srovnání bylo využito ortofoto a mapy stabilního katastru, které byly zvektorizovány za pomocí geografických informačních systému ArcGis. Práce se dělí na dvě části. První část obsahuje teorii o katastrálním území Ropice a Rakovec, včetně zdrojů dat a použitých software. Druhá …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the development of the landscape cover in the cadastral areas of Ropice and Rakovec between 1836 and 2014. For comparison, the orthophoto and stable cadastral maps, which were vectorization using ArcGis geographic information system, were used. The thesis is divided into two parts. The first part contains the theory of cadastral territory of Ropice and Rakovec, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPCOVÁ, Aneta. Krajinný pokryv a jeho vývoj v katastrálním území Ropice a Rakovec v polovině 19. století a na počátku 21. století. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta