Bc. Martin Svatoň

Bachelor's thesis

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu

Measurement and evaluation of surface temperature within the microclimate research
Abstract:
Cílem práce bylo pomocí termokamery Optris PI 450 provést měření povrchové teploty na vybraných stanovištích v zátoce Petuniabukta na souostroví Svalbard. Na základě měření uskutečněných ve dnech 28. 7. a 1. 8. 2014 bylo provedeno základní zpracování termálních snímků a hodnocení časové a prostorové variability povrchové teploty, především s ohledem na intenzitu globálního záření. Byl zjištěn významný …more
Abstract:
The aim of the thesis was to measure a land surface temperature by thermal imaging camera Optris PI 450 at selected locations in Petunia Bay in the Svalbard archipelago. The basis processing of thermal images and the evaluation of spatio-temporal variability of surface temperature with the emphasis on the global irradiance intensity was based on the measurements realised during the days of 28th July …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geography

Theses on a related topic