Bc. Martin Svatoň

Bakalářská práce

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu

Measurement and evaluation of surface temperature within the microclimate research
Anotace:
Cílem práce bylo pomocí termokamery Optris PI 450 provést měření povrchové teploty na vybraných stanovištích v zátoce Petuniabukta na souostroví Svalbard. Na základě měření uskutečněných ve dnech 28. 7. a 1. 8. 2014 bylo provedeno základní zpracování termálních snímků a hodnocení časové a prostorové variability povrchové teploty, především s ohledem na intenzitu globálního záření. Byl zjištěn významný …více
Abstract:
The aim of the thesis was to measure a land surface temperature by thermal imaging camera Optris PI 450 at selected locations in Petunia Bay in the Svalbard archipelago. The basis processing of thermal images and the evaluation of spatio-temporal variability of surface temperature with the emphasis on the global irradiance intensity was based on the measurements realised during the days of 28th July …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie

Práce na příbuzné téma