Darina Krejzlová

Bakalářská práce

Vliv vybraných účetních zásad na proces přípravy účetní závěrky

Influence of Selected Accounting Principles on the Financial Statement Closing Process
Anotace:
Tato práce řeší problematiku obecně uznávaných účetních zásad v České republice, se zaměřením jejich aplikace na konkrétně vymezený souběh úkonů, které jsou nezbytně nutné před sestavením účetní závěrky. Vedlejším cílem je pak posouzení dostatečnosti legislativního pokrytí pro správné využívání těchto zásad v České republice v porovnání s mezinárodními účetními standardy. Pro splnění cílů byl zapotřebí …více
Abstract:
This thesis is concerned with generally accepted accounting principles in the Czech Republic. Emphasis is laid on the application of these principles to a well-defined set of steps that must be followed when preparing a closing financial statement. A secondary aim of this study is to evaluate current legislative measures in terms of how sufficient they are for the proper use of the principles in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Vácha
  • Oponent: Jiří Pelák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47016