Ing. Barbora Leskovjanová

Bachelor's thesis

Moderní nástroje komunikace v projektovém řízení

Modern Communication Tools in Project Management
Anotácia:
Diplomová práce „Moderní komunikační nástroje v projektovém řízení“ pojednává o komunikaci v rámci projektového týmu. Po teoretickém úvodu do tématu, představuje autorka práce model komunikace, který by měl zajišťovat moderní komunikační nástroj pro projektový tým. Následují požadavky na ideální komunikační nástroj. Podle zvolených kritérií jsou hodnoceny vybrané moderní komunikační nástroje. Práci …viac
Abstract:
Diploma thesis „Modern Communication Tools in Project Management” deals with communication within a project team. After a theoretical introduction of the topic, the author presents a model of communication, which should be provided by a modern communication tool. The requirements for the ideal communication tool follows. Selected modern communication tools are assessed according to described criteria …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qbvcs/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / odbor:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on production management