Viktorie NEUBERTOVÁ

Bakalářská práce

Příprava a charakterizace nanostrukturovaných polymerních a skleněných povrchů

Preparation and characterization of nanostructured glass and polymer surfaces
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vybraných povrchových vlastností nemodifikovaných polymerních folií a jejich změnami po působení UV záření a následným naroubováním vybraných chemických sloučenin. Byly použity polymerní folie polyethylentereftalát (PET), polyetheretherketon (PEEK), polyoxymethylen (POMH), polymethylmethakrylát (PMMA), polyvinylchlorid (UPVC), polyvinylidenchlorid (PVDC), polyethylen …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with study of surface properties of pristine polymer foils and their changes after UV irradiation and subsequent grafting with selected vicinal compounds. Studied polymer foils were polyethylene therephthalate (PET), polyether ether ketone (PEEK), polyoxymethylene (POMH), poly(methyl methacrylate) (PMMA), polyvinyl chloride (UPVC), polyvinylidenchloride (PVDC), ultra high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUBERTOVÁ, Viktorie. Příprava a charakterizace nanostrukturovaných polymerních a skleněných povrchů. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Aplikované nanotechnologie