Lenka Květová

Master's thesis

Foreign direct investment vs. development assistance as tools of foreign policy: Chinese policy in Africa

Přímé zahraniční investice vs. rozvojová pomoc jako nástroj zahraniční politiky: čínská politika v Africe
Abstract:
Tato práce si dává za cíl prozkoumat čínské přímé zahraniční investice v Sub-saharské Africe a jejich vliv na čínskou zahraniční politiku na kontinentu mezi lety 2004 a 2010. Mnozí autoři označují ropu a nerostné suroviny za primární motivaci čínských investic v Africe. Z tohoto výzkumu nicméně vyplývá, že přestože přítomnost nerostných zdrojů do velké míry koreluje s přítomností čínských investic …more
Abstract:
This thesis examines Chinese foreign direct investments in Sub-Saharan Africa and their influence on Chinese foreign policy on the continent between the years 2004 and 2010. It is often believed that oil and raw materials are the principal determinants of Chinese investments in Africa. However, this research suggests that even though there exists strong correlation between the existence of reserves …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Kratochvíl
  • Reader: Vladimíra Knotková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40488