Bc. Jana VESELKOVÁ

Diplomová práce

Wiederspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Buches "Simple Stories" von Ingo Schulze/ Odraz politických změn v německé literatuře na příkladu knihy "Simple Stories" od autora Ingo Schulze

The reflection of political fluctuations in German literature on an example of book "Simple Stories" by Ingo Schulze
Abstract:
This thesis takes a title ?The reflexion of political fluctuations in German literature on an example of book ?Simple Storys? by Ingo Schulze?. The aim of this thesis is to describe a situation in Germany after 1989. The idea for this thesis was a book written by Ingo Schulze, a writer from the Eastern Germany, called "Simple Storys". The plot was set in the Eastern Germany in 1990-1997. The work consists …více
Abstract:
Tato diplomová práce má název ?Odraz politických změn v německé literatuře na příkladu knihy ?Simple Storys? od autora Ingo Schulze?. Cílem práce bylo ukázat situaci v Německu po roce 1989, která byla ovlivněna důležitými historickými událostmi. Jako předloha této práci sloužilo dílo východoněmeckého spisovatele Inga Schulzeho ?Simple Storys?, odehrávající se ve východoněmecké provincii Altenburg v …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELKOVÁ, Jana. Wiederspiegelung der politischen Veränderungen in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Buches "Simple Stories" von Ingo Schulze/ Odraz politických změn v německé literatuře na příkladu knihy "Simple Stories" od autora Ingo Schulze. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Němčina pro překladatelskou praxi