Ing. Jan KAZDA

Diplomová práce

Optimalizace údržby pojížděných součástí výhybek

Optimalisation of maintenance of railway switches and crossings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem údržby pojížděných ocelových součástí výhybek, popisuje dosavadní systém údržby, technologie a plánování oprav. Pojednává o faktorech ovlivňujících rychlost opotřebení a vzniku případných vad, způsobech a zásadách jejich měření, diagnostiky a vyhodnocení. Seznamuje s používanými měřícími a diagnostickými prostředky a legislativním rámcem, normami a předpisy. Závěrem …více
Abstract:
This thesis deals with problems of maintenance system of running steel switch parts, describes present service system, technologies and planning of repairing works. Thesis are focused on factors influencing wear rate and rise eventual rails defects, ways and principles of measurement, diagnostics and analysis. It handles with used measuring and diagnostic resources and legislative frame, norms and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Milan Dian, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAZDA, Jan. Optimalizace údržby pojížděných součástí výhybek. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.