Karolína Pavlínová

Bakalářská práce

Německy mluvící obyvatelstvo na území dnešního Jablonce nad Nisou; změny prostorových a sociálních interakcí v průběhu 20. století

German-speaking population in the area of nowadays Jablonec nad Nisou; changes in the spatial and social interactions during the 20th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tematikou německy mluvícího obyvatelstva na území dnešního Jablonce nad Nisou v průběhu 20. století. Práce se zaměřuje zejména na hodnocení prostorových a sociálních interakcí německy mluvícího obyvatelstva, interpretovaných prostřednictvím komunitního života, osobních a rodinných historií. Značná část práce je věnována fenoménu města Neugablonz, který s tematikou německy …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the theme of the German speaking population in the area of nowadays Jablonec nad Nisou during the 20th century. The goal of the thesis is to assess the spatial and social interactions of German-speaking population, interpreted through community life, personal and family histories. A part of the bachelor thesis is focused on the phenomenon of the city Neugablonz which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015
Zveřejnit od: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlínová, Karolína. Německy mluvící obyvatelstvo na území dnešního Jablonce nad Nisou; změny prostorových a sociálních interakcí v průběhu 20. století. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Aplikovaná geografie