Petr Hála

Bakalářská práce

Connecting emulated virtual networks across multiple physical hosts

Connecting emulated virtual networks across multiple physical hosts
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je rozebrání problémů IoT testování, zvláště pak v rámci frameworku PatrIoT, který se tyto problémy snaží řešit. Výsledkem bude základ pro budoucí implementaci testování na vícero fyzických hostech v rámci frameworku PatrIoT.Nejdříve se však musíme seznámit s nejnovějšími technologiemi, analyzovat existující a dostupná řešení a zvolit nejlepší nástroj pro řešení tohoto problému …více
Abstract:
The focus of this thesis is on the problems of IoT testing and in particular the PatrIoT framework, which aims to address them. The main goal is to lay the foundation for testing on multiple physical hosts and contributing that to the PatrIoT framework. Before that, we will need to become familiar with the current state of the art, analyse all available solutions and select the best tools to handle …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Brož, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.