Lucie JAROŠOVÁ

Bakalářská práce

Volební reforma jako prostředek ke zvýšení zájmu občanů o volby do Senátu ČR

Electoral reform as a tool of increasing citizens' interest in elections to the Senate of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma navrhovanými volebními reformami z let 2017 a 2018, reagujících na neuspokojivou volební účast ve volbách do Senátu PČR. Součástí práce je kapitola o historii a roli Senátu v politickém systému ČR a veřejném mínění o něm. Taktéž práce obsahuje kapitolu s popisem fungování většinových volebních technik a jejich účinky. Dále práce vysvětluje podstatu zmíněných reforem …více
Abstract:
This Batchelor thesis deals with two electoral reforms that were proposed in 2017 and 2018 as a respond to unsatisfying turnout in the Czech Senate elections. It includes chapter about history and role of the Senate in the Czech political system and public opinion about it. It also contains a chapter describing Plurality-Majority Electoral Systems and its consequences. The next section explains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Lucie. Volební reforma jako prostředek ke zvýšení zájmu občanů o volby do Senátu ČR. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie + Filozofie, sz (A14)