Theses 

Motivace sociálních pracovníků v Azylovém domě pro matky s dětmi FOD Olomouc – Eva Ohnisková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Ohnisková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Motivace sociálních pracovníků v Azylovém domě pro matky s dětmi FOD Olomouc

Anotace: Má absolventská práce se zabývá motivací sociálních pracovníků v Azylovém domě pro matky s dětmi Fondu ohrožených dětí v Olomouci. Konkrétním cílem bylo prostřednictvím empirického výzkumu zjistit, co sociální pracovníky motivuje k práci v tomto zařízení a s touto cílovou skupinou. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly: Motivace, Demotivace a Pomáhající profese. V každé této kapitole dále vysvětluji další pojmy vyplývající z okruhu tématu. Na teoretickou část navazuje část empirická, kde nejdříve popisuji metodiku výzkumu, dále interpretuji data. V závěru práce objasňuji, k jakým závěrům jsem došla a také shrnuji celkový význam práce.

Abstract: My graduate thesis deals with the motivation of social workers in shelter for mothers with children belonging Fund for children in need located in Olomouc. The specific objective was to use empirical research to find out what motivates social workers to work in this facility with this target group. The theoretical part is divided into three chapters: motivation, de-motivation and helping professions. In each chapter I explain also other terms arising from topic. The theoretical part is followed by empirical part. I start with the description of research methodology and consequently interpret the data. Finally I explain what conclusion I came to and also summarize the overall importance of work.

Klíčová slova: Motivace, demotivace, pracovní spokojenost, hranice, pracovní prostředí, sociální práce, ohrožené matky s dětmi, sociální pracovnice, azylový dům, Fond ohrožených dětí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:38, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz