Bc. Eva Vargová

Bakalářská práce

Spoločenská zmluva a jej zmena

Deed of association and its modification
Abstract:
VARGOVÁ, Eva: Social contracts and its amendsment [Bachelor's thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law. Supervisor: JUDr. Adriána Palajová, Year of defense: the 2014th. Pages 52. Bachelor thesis examines the social contract as a constituent document and its amendments in a general partnership, limited …více
Abstract:
VARGOVÁ, Eva: Spločenská zmluva a jej zmena. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Adriána Palajová, Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 52. Bakalárska práca skúma spoločenskú zmluvu ako zakladateľský dokument a jej zmeny vo verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK