Mgr. Ladislav Loebe

Master's thesis

Odpovědnost za škodu způsobenou při použití zbraně příslušníkem Policie ČR a strážníkem obecní police

Liability for Damage Caused by the Use of a Weapon by a Member of Police of the Czech Republic and a Member of the Municipal Police
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou použití zbraně policistou nebo strážníkem obecní policie. Nabízí možnou detailnější definici (služební) zbraně, jakou by mohl obsahovat zákon o policii a další předpisy ošetřující použití zbraně příslušníky ozbrojených sborů a samozřejmě i zákon o obecní policii. Rozebrán je zákonný postup použití zbraně policistou i strážníkem obecní policie. Rozebrána je odpovědnost …more
Abstract:
This dissertation deals with the use of a weapon by a police officer or a constable of the municipal police. It offers a more detailed definition of possible (duty) weapon, which could include the Police Act and other Acts attending the use of weapons of the armed forces and of course the Municipal Police Act. There is analyzed the legal procedure using of a weapon by police officer and municipal police …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta