Mgr. Ladislav Loebe

Diplomová práce

Odpovědnost za škodu způsobenou při použití zbraně příslušníkem Policie ČR a strážníkem obecní police

Liability for Damage Caused by the Use of a Weapon by a Member of Police of the Czech Republic and a Member of the Municipal Police
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou použití zbraně policistou nebo strážníkem obecní policie. Nabízí možnou detailnější definici (služební) zbraně, jakou by mohl obsahovat zákon o policii a další předpisy ošetřující použití zbraně příslušníky ozbrojených sborů a samozřejmě i zákon o obecní policii. Rozebrán je zákonný postup použití zbraně policistou i strážníkem obecní policie. Rozebrána je odpovědnost …více
Abstract:
This dissertation deals with the use of a weapon by a police officer or a constable of the municipal police. It offers a more detailed definition of possible (duty) weapon, which could include the Police Act and other Acts attending the use of weapons of the armed forces and of course the Municipal Police Act. There is analyzed the legal procedure using of a weapon by police officer and municipal police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta