Bc. Tomáš Repák

Bachelor's thesis

Fast object detection on mobile platforms using neural networks

Fast object detection on mobile platforms using neural networks
Abstract:
Nejčasteji využívanými architekturami neuronových síti používaných pro detekci objektů na mobilních platformách jsou SSD (Single Shot Detector) a YOLO (You Only Look Once). Obě maji své výhody i nevýhody z pohledu přesnosti, výkonu nebo využití paměti. Cílem je porovnat současné neuronové sítě jakým je i EfficientDet s výše zmíněnými, poskytnout implementaci, analýzu a případně navrhnout modifikace …more
Abstract:
The most common neural network architectures used for object detection on mobile platforms are SSD (Single Shot Detector) and YOLO (You Only Look Once). Both have their advantages and their drawbacks in terms of precision, performance or memory usage. The goal is to compare current state-of-the-art neural networks such as EfficientDet against either of the two, provide an implementation, an analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2021
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Čechák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky