Michaela INDRIŠEKOVÁ

Bakalářská práce

Czenglish. Analýza výslovnostních chyb českých dospělých mluvčích v angličtině.

Czenglish. Analysing pronunciation erors of Czech adult speakers in English.
Abstract:
This bachelor thesis focuses at typical pronunciation errors of Czech adult speakers of English in the context of Czenglish. This thesis aims: to present phonological characteristics of both languages with the focus on differences between these systems alongside with anticipated errors of Czech adult speakers. This thesis also provides readers with information about factors affecting pronunciation …více
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zaměří na typické chyby českých mluvčích ve výslovnosti anglického jazyka v kontextu Czenglish. Diplomantka předloží fonologickou charakteristiku obou jazyků a zaměří se na rozdíly v obou jazykových systémech a to zejména na úrovni fonologické. Pojednány budou faktory ovlivňující kvalitu výslovnosti mluvčích v cizím jazyce i metodicko-didaktický rozměr výuky výslovnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

INDRIŠEKOVÁ, Michaela. Czenglish. Analýza výslovnostních chyb českých dospělých mluvčích v angličtině.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta