Bc. Deana Gieratová

Bakalářská práce

Comparison of Service in Selected Michelin and Bib Michelin Restaurants in the Specified Cities of Europe

Anotace:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je identifikovať zhodu hodnotenia vybraných reštaurácií zaradených v Michelinskom sprievodcovi a to formou mystery shoppingu v porovnaní s verejnou mienkou hostí reprezentovanou komentármi na platforme Tripadvisor. Výskumná otázka stanovená pre túto prácu a následne stanovená doplňujúca otázka boli vytvorené s cieľom podporiť výskum a pomôcť porozumieť faktorom …více
Abstract:
The main aim of this bachelor dissertation is to identify the accordance of evaluation of selected Michelin and Bib Michelin restaurants performed by mystery shopper in comparison with the general opinion of guests represented by reviews shared on Tripadvisor platform. The research question set for the thesis and following sub-question created in order to support the research and help to understand …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/jtz6z/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Darina Svobodová
  • Oponent: Mgr. Lucie Bartošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management