Bc. Markéta Jašová

Diplomová práce

Možnosti obcí ovlivnit výši daně z nemovitých věcí

Possibilities of municipalities to influence the amount of real estate tax
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zákonnými možnostmi obcí, prostřednictvím kterých jsou schopny ovlivnit výši daně z nemovitých věcí. První část práce je zaměřena na problematiku finančního hospodaření obcí a daně z nemovitých věcí. Ve druhé části práce je provedena analýza finančního hospodaření vybrané obce, je rozebráno využívání možností ovlivnit výši daně z nemovitých věcí obcemi v České republice a …více
Abstract:
The diploma thesis deals with legal possibilities of municipalities to influence the amount of real estate tax. The first part of this thesis is focused on the financial management of municipalities and the real estate tax. In the second part of this thesis the financial management of selected municipality is analysed, then the use of possibilities to influence the real estate tax by municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta