Pavel MOUDRÝ

Bakalářská práce

Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku

The slave trade and European empires in the early modern period
Anotace:
V této bakalářské práci analyzuji problematiku obchodu s otroky a jeho vliv na mezinárodní obchod, počátky procesu kolonizace, vytváření vztahů mezi evropskými impérii a vliv vyvážených plodin, zejména cukrové třtiny na ekonomický vývoj v mezinárodním systému
Abstract:
In this bachelor thesis I analyse the problematic of the slave trade and its influence of international trade, origins of colonisation, formation of relations between European empires and influence of exporting the crops, primarily sugar cane on the international system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUDRÝ, Pavel. Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma