Tomáš Kratochvíl

Bakalářská práce

Analýza interní aplikace v nadnárodní společnosti s možností implementace technologie Microsoft SharePoint 2010

Analysis of internal application in a multinational company with the implementation of Microsoft SharePoint 2010
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu aplikace Support central a možnost užití technologie SharePoint Serveru místo stávajícího řešení File serveru. Cílem práce je podrobit analýze Support central a technologii SharePoint Serveru, dále u obou definovat jejich silné a slabé stránky. V případě SharePoint Serveru je důležité vyhodnotit požadavky ze strany bankovní instituce, rovněž je nutné pečlivě …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of application Support central and use of the technology SharePoint Server solution instead of the current File server. The aim of this work is analyzed Support central and SharePoint Server, as well as to define both their strengths and weaknesses. In the case of Sharepoint Server is important to evaluate the requirements of the banking institutions, it is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Renáta Kunstová
  • Oponent: Zdeněk Kořínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27254