Ing. Oldřich Černý

absolventská práce studenta CŽV

E-Learning a tvorba kurzu v LMS Moodle

E-Learning and course creation in LMS Moodle
Anotace:
Práce si dává za cíl vytvořit E-Learningový kurz na téma Kola a pneumatiky, který by bylo možné použít na Švehlově střední škole polytechnické v oboru Mechanik opravář motorových vozidel, protože zde se daná tématika vyučuje.Teoretická část závěrečné práce se zabývá oblastí E-Learningu, vybranými LMS systémy a konkrétně i systémem LMS Moodle, ve kterém došlo k vytvoření E-Learningového kurzu.Praktická …více
Abstract:
The thesis aims to create an E-Learning course on the theme of Wheels and Tires, which could be used at the Švehlova střední škola polytechnická in the field of study: Motor vehicle mechanic and repairman, because this theme is taught here.The theoretical part of this thesis deals with the area of E-Learning, selected LMS systems and specifically the LMS Moodle, in which the E-Learning course was created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání