Vlastimil BĚLÍČEK

Bakalářská práce

Tvorba elektronických materiálů jako podpora předmětu Operační systémy a jejich bezpečnost

Electronic Materials as a Support for Course of Operating Systems and Security
Anotace:
Tato práce se v teoretické části zabývá náplní předmětu operační systémy a jejich bezpečnost, problematikou e-learningu. Podstatná část je věnována rozebrání pojmu e-learningu, krátce se zmíním o jeho historii, dále se věnuji vývoji, rozdělení a standardům. Dále popisuji program Wink, pomocí něhož zachytáváme snímky obrazovky a můžeme vytvářet video-prezentace pro výuku. V praktické části popisuji …více
Abstract:
The theoretical part is focused on e-learning. A substantial part is devoted to dismantling the concept of e-learning and describe its history, development, distribution, standards. I describe the program Wink, through which you can capture screen shots and you can create video presentations for classes. The practical part describes the various processes for the production of video presentations created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2011
Identifikátor: 23177

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLÍČEK, Vlastimil. Tvorba elektronických materiálů jako podpora předmětu Operační systémy a jejich bezpečnost. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.