Prokop Marek

Bachelor's thesis

Metodická příprava učitele v prostředí celoživotního vzdělávání; Methodological Teacher Preparation in a Long-life Training Environment

Abstract:
Následující text mapuje současnou situaci v prostředí českých autoškol. Zaměřuje se zejména na lektorskou činnost učitelů v prostředí resortních autoškol u PČR a MV ČR. Výstupem práce je "Návrh postupu při přípravě na školení pro lektory resortních autoškol" s uvedením příkladu jeho použití. Návrh postupu navazuje na osnovu školení uvedenou v ZPPP č. 68/2008. Snahou je zkvalitnit jak samotnou přípravu …more
Abstract:
The following text maps out current situation in Czech driving schools. It focuses especially to training activity of tutors in environment of resort's driving school at Czech Police Forses and at the Czech Ministry of Internal Affairs. The output is "The procedure suggestion for training and education of the resort's driving school managers" with theexamples of using. The procedure suggestion continues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bachelor programme: