Prokop Marek

Bakalářská práce

Metodická příprava učitele v prostředí celoživotního vzdělávání; Methodological Teacher Preparation in a Long-life Training Environment

Anotace:
Následující text mapuje současnou situaci v prostředí českých autoškol. Zaměřuje se zejména na lektorskou činnost učitelů v prostředí resortních autoškol u PČR a MV ČR. Výstupem práce je "Návrh postupu při přípravě na školení pro lektory resortních autoškol" s uvedením příkladu jeho použití. Návrh postupu navazuje na osnovu školení uvedenou v ZPPP č. 68/2008. Snahou je zkvalitnit jak samotnou přípravu …více
Abstract:
The following text maps out current situation in Czech driving schools. It focuses especially to training activity of tutors in environment of resort's driving school at Czech Police Forses and at the Czech Ministry of Internal Affairs. The output is "The procedure suggestion for training and education of the resort's driving school managers" with theexamples of using. The procedure suggestion continues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/95cqwv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program: