Ing. Kamila Juříčková

Diplomová práce

Efektivnost reforem odvětví železniční dopravy v ČR

The effectiveness of reforms in the rail industry in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce „Efektivnost reforem odvětví železniční dopravy v ČR“ je zhodnocení efektivnosti liberalizace a reforem v odvětví železniční dopravy v České republice. První část práce je zaměřena na charakteristiku trhu dopravy a specifik železniční dopravy. Dále jsou popsány železniční balíčky a institucionální struktura odvětví. Poslední část je zaměřena na analýzu výstupů odvětví v podobě …více
Abstract:
The goal of the thesis: “The effectiveness of reforms in the rail industry in the Czech Republic” is to evaluate effectiveness of liberalization and reforms in the rail industry in the Czech Republic. First part is concentrated on characteristic of the transport market and the specifics of railway transport. Then, railway packages and institutional structure of the sector are described. And the final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika