Theses 

Chemický kroužek jako volnočasová aktivita z pohledu teorie a praxe – Bc. Pavla Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Bc. Pavla Kučerová

Diplomová práce

Chemický kroužek jako volnočasová aktivita z pohledu teorie a praxe

The Chemistry interest group as a leisure acivity from the point of view of the theory and practice

Anotace: Diplomová práce pojednává o konkrétní volnočasové aktivitě žáků – chemickém kroužku na ZŠ z pohledu teorie a praxe. V teoretické části je věnovaná pozornost specifikům volnočasových aktivit, významu této konkrétní aktivity z hlediska žákovských kompetencí, materiálnímu zázemí školy, platné legislativě, metodice, bezpečnosti práce a v neposlední řadě výběru náplně kroužku. Praktická část práce obsahuje ukázky pracovních listů pro žáky a shrnutí vlastního průběhu této aktivity.

Abstract: The thesis deals with a specific leisure activity – a chemistry interest group at the upper primary school from the point of view of the theory and practice. In the theoretical part the attention is paid to the particularities of leisure activities, to the meaning of this particular activity from the point of view of the students competences, to the financial background of the school, to the valid legislation, methodology, occupational safety and last but not least to the choice of the content of the interest group. The practical part includes samples of worksheets for students and a summary of the real development of the activity.

Klíčová slova: volný čas, zájmová činnost, chemický kroužek, kompetence, legislativa, bezpečnost práce, pracovní list leisure time, leisure activity, chemistry interest group, competence, legislation, occupational safety, work sheet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 23:55, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz