Bc. Helena Raichartová

Bachelor's thesis

Smýšlení Japonců o smrti a posmrtném životě

Views of Japanese on Death and Afterlife
Abstract:
Předmětem výzkumu této práce jsou pohledy na smrt a posmrtný život běžného Japonce v současnosti. V první kapitole jsou uvedena učení o posmrtném životě, která poskytují japonská náboženství, spolu s představením stručné historie a současné situace japonského náboženství. Druhá kapitola představuje a analyzuje výpovědi rodilých Japonců, které byly získány pomocí rozhovorů, jejichž účelem bylo získat …more
Abstract:
The focus of research in this bachelor thesis are views on death and the afterlife of ordinary people in contemporary Japan. The first chapter presents the teachings regarding the afterlife provided by the Japanese religions, along with an introduction to a brief history and current situation of the Japanese religion. The second chapter presents and analyses the statements of native Japanese, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A.
  • Reader: Mgr. Jiří Matela, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta