Bc. Veronika Hartanová, DiS.

Master's thesis

Právní úprava státní služby v České republice

Legal regulation of civil service in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou státní služby v České republice, a sice zejména služebním poměrem státních zaměstnanců dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tato práce je rozvržena do pěti kapitol a poskytuje ucelený pohled na tuto problematiku. Úvodní kapitola obsahuje vývoj legislativy státní služby spolu s procesem přijetí zákona o státní službě. Zmiňuji také služební poměr příslušníků …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the legal regulation of the civil service in the Czech Republic, namely the service relationship of civil servants according to Act No. 234/2014 Coll., On Civil Service. This thesis is divided into five chapters and provides a comprehensive view of this issue. The introductory chapter contains the development of the civil service legislation along with the process of adopting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Reader: JUDr. Andrea Fáberová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní