Bc. Veronika Hartanová, DiS.

Master's thesis

Právní úprava státní služby v České republice

Legal regulation of civil service in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou státní služby v České republice, a sice zejména služebním poměrem státních zaměstnanců dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tato práce je rozvržena do pěti kapitol a poskytuje ucelený pohled na tuto problematiku. Úvodní kapitola obsahuje vývoj legislativy státní služby spolu s procesem přijetí zákona o státní službě. Zmiňuji také služební poměr příslušníků …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the legal regulation of the civil service in the Czech Republic, namely the service relationship of civil servants according to Act No. 234/2014 Coll., On Civil Service. This thesis is divided into five chapters and provides a comprehensive view of this issue. The introductory chapter contains the development of the civil service legislation along with the process of adopting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedúci: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Andrea Fáberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní