Miloš DONGRES

Bakalářská práce

What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.

What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.
Abstract:
My bachelor thesis informs about the relevance of motivation letters when applying for a job in various opportunities. The purpose of the thesis is to provide a general overview about writing motivation letters and right way how to apply for a job. The thesis is divided in two parts theoretical and practical one. Theoretical part includes information about employment, job application process and motivation …více
Abstract:
Moje bakálářská práce se zabývá významem motivačních dopisů při ucházení se o práci během různých příležitostí. Účel této práce je poskytnout obecný přehled o tom, jak sestavit motivační dopis a jak se správně ucházet o práci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace o zaměstnání, ucházení se o práci a motivaci. Praktická část se zabývá strukturou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DONGRES, Miloš. What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická