Theses 

What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled. – Miloš DONGRES

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Miloš DONGRES

Bakalářská práce

What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.

What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.

Abstract: My bachelor thesis informs about the relevance of motivation letters when applying for a job in various opportunities. The purpose of the thesis is to provide a general overview about writing motivation letters and right way how to apply for a job. The thesis is divided in two parts theoretical and practical one. Theoretical part includes information about employment, job application process and motivation. The practical part deals with structure of motivation/covering letter, rules for composing of such an application documents and contains various examples. The practical part involves research made in cooperation with recruitment agency. For this research I contacted agency that helps people to get a job and asked for examples of job advertisements as well as responds to it in form of motivation/covering letters. I analyzed these letters, compared them and suggested possible translation that is completed with a short glossary.

Abstract: Moje bakálářská práce se zabývá významem motivačních dopisů při ucházení se o práci během různých příležitostí. Účel této práce je poskytnout obecný přehled o tom, jak sestavit motivační dopis a jak se správně ucházet o práci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje informace o zaměstnání, ucházení se o práci a motivaci. Praktická část se zabývá strukturou motivačních dopisů, pravidly pro sestavení těchto dokumentů a obsahuje mnoho příkladů. Praktická část rovněž představuje praktický výzkum, který jsem udělal ve spolupráci s pracovní agenturou. Pro tento výzkum jsem kontaktoval agenturu, která pomáhá lidem získat práci a požádal je o příklady inzerátů nabízejících práci a také o odpovědi na tyto inzeráty ve formě motivačniích dopisů. Tyto dopisy jsem analyzoval a navrhl možný překlad, který je doplněn krátkým glosářem.

Keywords: zaměstnání, práce, ucházení se o práci, životopis, motivační dopis, průvodní dopis, osobní pohovor, motivace, struktura dopisu, personální agentura, uchazeč, zaměstnavatel, nabídka práce

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51062 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

DONGRES, Miloš. What is the relevance of a motivation letter while making solicited application? The art and science of writing motivation letter unravelled.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:20, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz