Bc. Michael Smolka

Diplomová práce

Evropské nevládní neziskové organizace a jejich formy integrace

European non-governmental organizations and their forms of integration
Anotace:
Evropa se pomalu dostává z hospodářské krize a velice jí při tomto procesu zotavení pomáhají evropské neziskové organizace a jejich sítě. Tyto sítě hrají hlavní roli v lobbingu a prosazování zájmů a cílů jednotlivých neziskových organizací na půdě vrcholných evropských institucí. Občanská společnost se vyvíjela po dlouhá staletí na celém území Evropy, a tento vývoj nám nyní přináší formy legislativy …více
Abstract:
Europe is slowly coming out of the economic crisis. The European non-profit organizations and their network are very helpful in this recovery process. These networks play a major role in lobbing and promoting the interests and goals of individual non-profit organizations at the top European institutions. Civil society has evolved over many centuries throughout Europe, and this development now brings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní