Olga Drozdová

Bachelor's thesis

Územní rozhodování

Land-Use Decision Making
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o územním rozhodování z pohledu jeho procesní stránky. Je cílena na územní řízení jako hlavní procesní postup územního rozhodování a srovnání s jeho zjednodušujícími procesními postupy zjednodušené územní řízení a územní souhlas. Zaměřuje se na rozsah a důsledky současné novelizace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the territorial decision making from the point of view of its procedural page. It is aimed to the territorial proceedings as the main procedural process of territorial decision making and comparison with its simplifying procedural procedures, simplified territorial management and territorial approval. It focuses on the extent and consequences of the contemporary amendment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Public Administration