František Kasl

Bachelor's thesis

Užívání právní formy "limited company" pro podnikání v Německu

The use of legal form of "limited company" for business in Germany
Anotácia:
Tato práce má za cíl zmapování problematiky vývoje evropského obchodního práva s ohledem na prolínání dvou odlišných právních řádů v rámci integrace Evropské unie a jisté skromné posouzení výsledků. Zároveň přináší aktuální věcný popis dvou zahraničních forem společností s ručením omezeným, private company limited by shares a Gesellschaft mit beschränkter Haftung, porovnání a zhodnocení těchto forem …viac
Abstract:
This thesis is aimed at the description of the development of the European business law, with regard to the blending of two different legal systems under the European integration, and certain modest assessment of the results. It brings at the same time description of two foreign forms of companies with limited liability, private company limited by shares and Gesellschaft mit beschränkter Haftung, comparison …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedúci: Nicole Grmelová
  • Oponent: Radek Neděla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30619