Theses 

Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití v bance – Ing. Anežka Lustová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Anežka Lustová

Bakalářská práce

Elektronické komunikační a distribuční kanály a jejich využití v bance

Electronic Communication and Distribution Channels and Their Use in the Bank

Anotace: Bakalářská práce má za cíl analyzovat a porovnat nabídku internetových aplikací, které v České republice využívají standardní klienti bank a finančních institucí pro zajištění svých přirozených devizových potřeb. Teoretická část práce se zabývá obecně internetovým obchodováním a devizovým trhem, historií a vývojem konkrétních aplikací a způsobem obchodování. Praktická část je zaměřena na analýzu nabídky daných aplikací na českém trhu, na komparaci vybraných aplikací a predikci jejich možného budoucího vývoje v horizontu 2 – 3 let.

Abstract: Bachelor thesis aims to analyze and compare the offer of Internet applications, which in the Czech Republic use standard clients of banks and financial institutions to ensure their natural foreign exchange needs. The theoretical part deals in general with Internet trading and exchange markets, and with the history and development of the specific applications and ways of trading. The practical part is focused on the analysis of the supply of the applications on the Czech market, on a comparison of selected applications and prediction of their possible future developments in the next 2-3 years.

Klíčová slova: FX aplikace pro CC, devizový trh, devizové instrumenty, FX applications for CC, forex market, foreign exchange instruments, FX spot, FX forwards, FX swaps, FX order

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz