Bc. Jan VYSKOČIL

Diplomová práce

Vybrané makroekonomické ukazatele zemí EU a jejich vztah k současné hospodářské krizi

Selected Macroeconomic Aggregates of European Union and Their Relation to Current Crisis
Anotace:
Tato práce prezentuje historický vývoj monetárních vysvětlení hospodářského cyklu s důrazem na formulaci předloženou Ludwigem Misesem a Friedrichem Hayekem. Dále ověřuje, zda vývoj makroekonomických veličin EU odpovídal těmto teoretickým předpokladům, zda tedy tato teorie je schopna a vysvětlit i současnou ekonomickou krizi. Krátce jsou zmíněny i některé kritické odezvy a navrženo dílčí zlepšení zdůvodnění …více
Abstract:
This paper aims to present historical development of monetary explanations of business cycle phenomenon, especially the theory conceived by Ludwig Mises and Friedrich Hayek. Furthermore actual values of European macroeconomic aggregates in recent past are analysed to assess whether they conform to theoretical anticipations, thus to ascertain whether the theory is capable of explaining current economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 42324

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ing. David Martinčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSKOČIL, Jan. Vybrané makroekonomické ukazatele zemí EU a jejich vztah k současné hospodářské krizi. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická