Johana PALOWSKÁ

Bakalářská práce

Nozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborů

Nosocomial infections and their prevention by the students of health disciplines
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz, zejména na jejich prevenci. Jejím cílem bylo zjistit jak studenti zdravotnických oborů středních, vyšších a vysokých škol, kteří vykonávají praxi ve zdravotnických zařízeních, přistupují k prevenci těchto nákaz. Teoretická část v úvodu bakalářské práce se věnuje nozokomiálním nákazám obecně. Je zde definován pojem nozokomiální nákaza …více
Abstract:
The Bachelor's thesis is aimed to problems nosocomial infection, particularly on their prevention. The aim was to determine, how students of health disciplines the secondary schools, higher profesional medical school and universities who perform practice in health care facilities, access to prevention of these diseases. The theoretical part at the beginning of the thesis deals with nosocomial infections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALOWSKÁ, Johana. Nozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta