Johana PALOWSKÁ

Bachelor's thesis

Nozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborů

Nosocomial infections and their prevention by the students of health disciplines
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz, zejména na jejich prevenci. Jejím cílem bylo zjistit jak studenti zdravotnických oborů středních, vyšších a vysokých škol, kteří vykonávají praxi ve zdravotnických zařízeních, přistupují k prevenci těchto nákaz. Teoretická část v úvodu bakalářské práce se věnuje nozokomiálním nákazám obecně. Je zde definován pojem nozokomiální nákaza …more
Abstract:
The Bachelor's thesis is aimed to problems nosocomial infection, particularly on their prevention. The aim was to determine, how students of health disciplines the secondary schools, higher profesional medical school and universities who perform practice in health care facilities, access to prevention of these diseases. The theoretical part at the beginning of the thesis deals with nosocomial infections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015
Accessible from:: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PALOWSKÁ, Johana. Nozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta