Věra Břízová

Bachelor's thesis

Sociální šetření pro účely zákona o sociálních službách

Social investigation for purposes of the Act on Social Services
Anotácia:
Úkolem bakalářské práce je poukázat na možnost poskytovat širší poradenství při provádění sociálního šetření, které je vykonáváno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Teoretická část vymezuje zkoumaný problém a zároveň objasňuje pojmy, které mají vazbu k danému tématu (instituce, profese, sociální služby, příspěvek na péči, sociální šetření …viac
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to accentuate the possibility of social workers offering wider consultant services besides just the implementation of social investigation, which is performed according to law No. 108/2006 collection of laws, as amended.The theoretical part delimits the problem under examination and at the same time clarifies the terms which are linked to the given theme (institutions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB223

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedúci: Josef Zita
  • Oponent: Karel Bauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv